Historik


Byrån grundades av Marika 2010, som efter arbete på redovisningsbyrå i ett antal år valde att starta upp i egen regi. Byrån vänder sig framförallt till små och medelstora företag i Göteborg som önskar hjälp med månadsvis redovisning.

I dagsläget är vi två som arbetar på byrån.

Rex ger aktuellt beslutsunderlag


  • Rätt från början
  • Löpande rapporter avstämda och periodiserade
  • Tydlig arbets- och ansvarsfördelning genom uppdragsavtal
  • Hög rapportkvalitet genom rutiner och rimlighetskontroller


- Läs mer på Srf Konsulternas hemsida:

Auktoriserad Redovisningskonsult


Marika har sedan 2009 varit Auktoriserad Redovisningskonsult och medlem i SRF konsulterna. Som Auktoriserad Redovisningskonsult måste vi följa ett utarbetat regelverk som garanterar en professionellt utförd redovisning. Det ställs även större krav på att bl.a. ha en ansvarsförsäkring och att löpande utbilda sig inom skatte- och redovisningsområdet. Som Auktoriserad Redovisningskonsult blir man även kontrollerad av förbundet att man följer lagar och regler.